För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Hur du ansöker till masterprogrammet i fri konst

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg: 

  • Steg 1. Först måste du göra en ansökan på antagning.se där du laddar upp dina betyg. 

Prioritera det program du helst vill komma in på först i din anmälan (prio 1). Detta är viktigt eftersom om du blir antagen till ett program stryks dina lägre prioriterade sökalternativ.

Du kan ändra i anmälan till och med sista anmälningsdag.

  • Steg 2. Sedan måste du ladda upp arbetsprover på vår ansökningsportal.

I portalen skapar du ett konto. Inloggningsuppgifter skickas till den mejladress du uppgett. Sen kan du logga in och ladda upp dina arbetsprover. Skapa ett konto i god tid så du hinner med alla steg. Vid hög belastning kan det dröja något innan inloggningsuppgifterna mejlas ut. 

I portalen måste du även ange ditt personliga anmälningsnummer från antagning.se. Det ska vara ett 8 siffror långt nummer.

Vi rekommenderar att du laddar upp arbetsprover i god tid innan deadline och tänk på att det kan ta tid att ladda upp större prover. Du kan ändra i din ansökan fram till deadline men efter deadline kan du inte komplettera eller lägga till filer. 

Deadline

Deadline är 1 mars kl. 23.59 2024. Då måste båda stegen vara genomförda och inskickade. 

Notera att din ansökan inte kommer behandlas om inte båda stegen genomförts.

GDPR

Det som registreras i Kungl. Konsthögskolans system är allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att kunna hantera din ansökan kommer Kungl. Konsthögskolan att behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar). 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt GDPR har alla som finns i Kungl. Konsthögskolans register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om utdrag ur Kungl. Konsthögskolans register gör du i så fall i ett till Kungl. Konsthögskolan ställt brev som ska vara undertecknat av dig. Du har rätt att få begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats korrekt enligt GDPR. Vid frågor vänligen kontakta Kungl. Konsthögskolan på studera@kkh.se.