För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Adjunkt inom fri konst med inriktning på offentlig konst

Mercedes_Ardelius_Blane_MA_KKH_2019-20
Mercedes Ardelius Blane, MA 2019-20.

Kungl. Konsthögskolan bedriver utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Högskolan har ca 230 studerande och drygt 75 anställda. Kungl. Konsthögskolan har ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst, därutöver anordnas utbildning för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter med påbyggnadsutbildningar inom konst och arkitektur. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. För att stödja lärosätets utveckling inrättar Kungl. Konsthögskolan den 1 september 2021 en ny organisation med två institutioner; Institutionen för programutbildning inom fri konst och Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst. Arbetsplatsen är belägen på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan.

Beskrivning av ämnesområdet och postmasterkurs i offentlig konst

Kursen i offentlig konst är 60 högskolepoäng på avancerad nivå och sträcker sig över ett läsår. Det syftar till att undersöka och utveckla den betydelsefulla roll konstnärliga strategier och metoder kan ha i utformandet av våra gemensamma rum. Ämnesområdet innefattar allt från storskaliga konstprojekt i planering och byggande av gemensamma miljöer till socialt engagerande konstprojekt i stadsutveckling samt utforskande konstnärliga arbetsmetoder i skärningspunkten mellan arkitektur, konst, kulturarv och planering. Kursen i offentlig konst riktar sig till yrkesverksamma inom konst, arkitektur eller annat relevant område.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är 50% och innebär att tillsammans med kursansvarig professor planera, organisera, koordinera och undervisa på postmasterkurs i offentlig konst. I arbetsuppgifterna ingår bl a studieplanering, schemaläggning, kontakt med föreläsare och koordinering av seminarier, publika evenemang, studiebesök och resor. Tjänsten innefattar kontakt med studenterna och arbete med undervisningssituationerna både pedagogiskt och praktiskt. Omvärldsbevakning och nätverkande inom ämnesområdet är viktigt tillika att arbeta för gemensamma frågor på KKH och samverkan inom blivande Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst.

Behörig att anställas för denna tjänst är den som har:

  • flerårig yrkesverksamhet och masterutbildning inom konst, arkitektur eller närliggande områden eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
  • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
  • visad pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

  • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå
  • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts:

  • Erfarenhet från arbetsfälten offentlig konst, offentliga rum, arkitektur, samtidskonst.
  • God förmåga i både tal och skrift av engelska.
  • Erfarenhet av organisatoriska och koordinerande uppgifter.
  • Förmåga och erfarenhet att hantera digitala plattformar och verktyg.
  • Van att arbeta självständigt men också van att arbeta i team.

Anställningen

Omfattningen på anställningen är 50 % och anställningstiden är fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år (HF 4 kap. 10§). Tillträde enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar lämnas av Cecilia Sagrén, 070-75 35 190.

Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2021. Ansökan ska innehålla ansökningsbrev och CV på engelska med diarienummer 2.4.1/2021:119.

Kungl. Konsthögskolan strävar efter en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.