För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Adjunkt inom fri konst

Jacob Broms Engblom, Avgångsutställning på Konstakademien, Kungl. Konsthögskolan 2020. Bild: Jean-Baptiste Béranger

Kungliga Konsthögskolan
 

Kungl. Konsthögskolan bedriver utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Högskolan har ca 230 studerande och drygt 75 anställda. Kungl. Konsthögskolan har ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst, därutöver anordnas utbildning för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter med påbyggnadsutbildningar inom konst och arkitektur. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning.  Arbetsplatsen är belägen på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan.

Beskrivning av området


Området Arkitektur & Kritiska studier innehåller flera post-masterkurser i arkitektur och konst samt konsthistoria. Kurserna är 60 hp och varje läsår har nytt tema. Ca 80 studenter, yrkesverksamma inom konst- och arkitekturfältet.

Kursen ”Collective Practices” är 60 högskolepoäng på avancerad nivå och sträcker sig över ett läsår. Det syftar till att utveckla en omfattande förståelse för kollektiva metoder inom konstområdet och över andra områden och traditioner genom att föreslå en experimentell undervisningsmetod baserad på ömsesidigt lärande och fältarbete. Kursen är avsedd för curatorer, konstnärer eller andra som är intresserade av de ekologiska, sociala och politiska dimensionerna av kollektiv praktik. Utbildningen är baserad i Stockholm och vissa resor per läsår i Europa kan förekomma. Undervisningsspråket är engelska

Arbetsuppgifter

Tjänsten är 50% och innebär att tillsammans med kursansvarig professor planera, organisera, koordinera och undervisa på postmasterkursen ”Collective Practices”. I arbetsuppgifterna ingår bl a studieplanering, schemaläggning, kontakt med föreläsare och koordinering av seminarier, publika evenemang, studiebesök och resor. Tjänsten innefattar kontakt med studenterna och arbete med undervisningssituationerna både pedagogiskt och praktiskt. Research, omvärldsbevakning och nätverkande inom ämnesområdet är viktigt tillika att arbeta för gemensamma frågor på Kungl. Konsthögskolan och samverka inom området Arkitektur & Kritiska studier.

Kungl. Konsthögskolan strävar efter en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.