För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kungl. Konsthögskolan söker två amanuenser

Gipserna till bronsavgjutningarna av lejonet och vildsvinet i de nya lokalerna på Skeppsholmen, 1995.

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och är Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare och många alumni och nuvarande studenter röner stora framgångar både nationellt och internationellt. 

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå i arkitektur och fri konst med ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. 

Högskolan har ca 230 studenter och drygt 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår KKH:s huvudbyggnad en renovering och ombyggnad, vilket kommer att stärka förutsättningarna för verksamheten ytterligare.  

Vi söker nu två amanuenser som ska stötta det dagliga arbetet med vidareutbildningarna vid institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst.

Arbetsuppgifter

Som amanuens har du kontakt med såväl blivande som antagna studenter till våra vidareutbildningar. Du bistår kursansvariga och lärare i det administrativa arbetet. Du kommer att ha kontakt med verksamma lärare och konstnärer både inom och utom högskolan. Huvudsakliga arbetsuppgifter är distribution av kursmaterial, koordinera scheman, kontakter med studenter, kontakt med gästlärare och viss ekonomisk administration.  

Kvalifikationskrav

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. Du bör ha god kännedom om utbildningarnas upplägg och pedagogiska idé. God datorvana samt goda kunskaper i engelska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du har hög service- och ansvarskänsla samt ett gott ordningssinne. Du bör ha god initiativförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 25 % och varaktigheten 10 månader. Tillträde i augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Ansvarig chef är prefekt Petra Bauer. För frågor om tjänsten under sommaren, kontakta chefen för utbildnings- och forskningsenheten Anneli Hovberger, anneli.hovberger@kkh.se.

Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av vikarierande HR-chef Karin Borner, 073-581 49 77. Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST/OFR) som nås på telefonnummer 08-614 40 00 (vxl).

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2022, diarienummer 2.4.1/2022:297.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.