För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Lektor inom fri konst med inriktning på konsthistoria

Gipserna till bronsavgjutningarna av lejonet och vildsvinet i de nya lokalerna på Skeppsholmen, 1995.

Undervisande personal, Arkitektur och kritiska studier

Kungl Konsthögskolan bedriver utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Högskolan har ca 230 studerande och drygt 75 anställda. Kungl. Konsthögskolan har ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst, därutöver anordnas utbildning för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter med påbyggnadsutbildningar inom konst och arkitektur. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning.  Arbetsplatsen är belägen på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan.

För att stödja lärosätets utveckling inrättar Kungl. Konsthögskolan den 1 september 2021 en ny organisation med två institutioner; Institutionen för programutbildning inom fri konst och Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst. Tjänsten är placerad inom den kommande institutionen för programutbildning inom frikonst. 

Arbetsuppgifter

Anställningen handlar om att undervisa och handleda i konsthistoria med tonvikt på konst- och kulturbegreppet på 19 – 2000-talet och dess frågor och influenser på samtida konstfält. Undervisningen är primärt förlagd på grundläggande nivå, men kan också, i samråd med prefekt och kollegor, ske på andra kurser och program och annan utbildningsnivå utöver den egna institutionen.

Anställningen inkluderar föreläsningar, seminarier, utveckling av kurser, individuell handledning och gemensamt arbete inom universitetet. Forskning, omvärldsbevakning och nätverkande inom ämnesområdet är viktigt såväl som att arbeta för gemensamma frågor på KKH. Det är avgörande att du kan arbeta med teoretiska problem på ett intressant och engagerande sätt, tillsammans med studenter utifrån deras konstnärliga arbeten.

Behörighet

Behörig som lektor inom konstnärlig verksamhet är:

 • den som har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande kunskap/konstnärlig skicklighet
 • den som visat pedagogisk skicklighet
 • den som visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet. Konstnärlig skicklighet visas genom en väldokumenterad verksamhet som kritiker, skribent eller curator på hög nivå inom konstens fält.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. KKH tar särskild hänsyn till hög grad av pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå
 • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts:

 • Goda och dokumenterade kunskaper i konstvetenskap
 • En skrivande praktik inom konst- eller konstvetenskap som visar på sökandens förståelse för förhållandet mellan text och konstnärlig praktik
 • God insikt och kunskap i samtida internationell och nordisk konst och arkitektur
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • Administrativ skicklighet samt god planerings- och samarbetsförmåga
 • Goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk samt engelska i tal och skrift

Ansökan

Ansökan ska vara på engelska och görs i högskolans webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Ansökan ska innehålla:

 • en beskrivning av dina särskilda kunskaper och kompetenser inom ämnesområdet samt forskningsintressen (max 3 A4, 12 pt)
 • styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • en beskrivning av din den sökandes pedagogiska grundsyn och exempel på ett relevant kursupplägg som du den sökande skulle vilja utveckla (max 2 A4, 12 pt)
 • tre referenser med kontaktuppgifter, varav åtminstone en som styrker den sökandes pedagogiska skicklighet


Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på konstnärlig grund (HF kap 4 10 §) på 75% med tillträdde enligt överenskommelse. I anställningen ingår gemensamt arbete inom högskolan och administration.

Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum.

Ytterligare upplysningar lämnas av Björn Larsson, 076-850 12 36 Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-konsult Linda Aalto, 079-063 12 05

Fackliga företrädare är Åsa Andersson (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 11 juni 2021 märkt med diarienummer: 2.4.1/2021:95