För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Arbete och pension

Arbetstid och semester

Vi tror på balans mellan arbete och fritid. Därför tillämpar vi flexibel arbetstid. Utöver lagstadgade föräldradagar har våra anställda också möjlighet att förkorta sin arbetstid till dess att barnet har fyllt tolv år.

På Kungl. Konsthögskolan styrs antalet semesterdagar av medarbetarens ålder. Upp till 31 år gäller 28 semesterdagar. Den som är mellan 31 och 40 år har 31 semesterdagar, och den som har fyllt 40 år har 35 dagar.

Tjänstepension och försäkring

Kungl. Konsthögskolans anställda omfattas av tjänstepension som inkluderar tjänste-, efterlevande-, och sjukpension. Det betyder att vi sätter av en viss procent av lönen för tjänstepension som är utöver den allmänna pensionen.

Om en arbetsskada skulle inträffa har våra anställda en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning för visst inkomstbortfall. Vår tjänstegrupplivförsäkring ger ekonomiskt skydd till efterlevande.