För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Hälsa och utveckling

Friskvård och hälsovård

Vi är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför såväl friskvårdstimme som friskvårdsbidrag. Vi anordnar även aktiviteter som yoga och massage på arbetstid.

Våra medarbetare får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid om så behövs. Vi ersätter också delar av patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi), psykologbesök och sjukhusvård.

Kompetensutveckling

Hos oss finns det stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt. Här kan våra medarbetare bredda sin yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom ett specialområde. Genom olika samarbeten kan våra medarbetare både utvecklas själva och bidra till det gemensamma lärandet. Vi vill även att våra medarbetare ska utvecklas i samspel med omvärlden och erbjuder därför chansen att delta i olika nationella och internationella nätverk och konferenser.

Förutom årliga medarbetarsamtal får medarbetaren självklart kontinuerlig återkoppling av sin närmaste chef. Det finns också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamhetsår.