För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Byggnader

Kasern III – huvudbyggnad

Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Kasern III, uppfördes 1778–79 som ett spannmålsmagasin, ritat av Carl Fredrik Adelcrantz. Hundra år senare byggdes magasinet om till kasern för Kungliga Flottan, utifrån ritningar av Victor Ringheim, och det var då byggnaden fick sitt nuvarande namn.

Kungl. Konsthögskolan flyttade in i huset i mitten av 1990-talet, efter en om- och tillbyggnad signerad Gösta Edberg Arkitektkontor, där den befintliga byggnaden knöts ihop med den nybyggda genom ett glasatrium. Detta utrymme används i dag som utställningsyta.

Kasern III innehåller studentateljéer, verkstäder, föreläsningssalar, bibliotek och utställningsytor.  Här håller skolans förvaltning och de flesta lärare till.

Mindepartementet

Mindepartementets namn härstammar från tiden runt Krimkriget, då byggnaden tjänade som ett nav för att tillverka och serva minor. Sedan Kungl. Konsthögskolan tog över lokalen 2017 har den renoverats, moderniserats och anpassats till nuvarande verksamhet. I dag rymmer byggnaden vår plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljud. Namnet lever kvar, men har fått en ny mening och betydelse i och med den nya verksamheten.

Torpeddepartementet

När Sverige år 1875 köpte sina 25 första torpeder behövdes en byggnad för att förvara dem. Det resulterade i Torpedverkstaden, ritad av Albin Ferdinand Medberg. Torpederna förvarades i vattentäta källare, och på vindsvåningen huserade Torpeddepartementet. Sedan 1980-talet har olika kulturverksamheter använt byggnaden. Här finns i dag vår uppspelningsplats för ljudkonst med verksamhet för elektroakustisk musik, hörspel och ljudkonst.

Hus 117

Hus 117, eller Kanonverkstaden, uppfördes år 1943, och när Kungliga Flottan flyttade från Skeppsholmen tog Kungl. Konsthögskolan över lokalen. I dag disponerar vi övervåningen, där vi har ett antal studentateljéer.