För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Utställningslokaler

Galleri Mejan

Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans studentgalleri. Huset byggdes i slutet av 1800-talet, när den intilliggande byggnaden Kasern II behövde utökas. Huset byggdes därefter till flera gånger och har bland annat använts av Marinkårens lottor.

År 1963 byggdes huset om till en skulpturateljé för Kungl. Konsthögskolan som redan disponerade Kasern III. Hans Brunnberg, som var professor i arkitektur vid Konsthögskolan, var ansvarig arkitekt för ombyggnaden. Då tillkom de generösa ateljéfönster som än i dag ger byggnaden dess speciella uttryck. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden 1988, efter en ombyggnad ritad av arkitekterna Anders Bodin och Bo Edblad.

Under större delen av året visar våra avgångsstudenter i fri konst sina separatutställningar här. En viktig del i varje students utbildning består av att färdigställa, installera och bli examinerad på en separatutställning. Ungefär en vecka efter vernissage har utställningen en kritisk genomgång i seminarieform. Den handleds av utställande students professor.

Mellanrummet

En väsentlig del av vår pedagogiska filosofi är att ge våra studenter möjlighet att skapa utställningar och att visa upp sina projekt. Där fyller utställningsytan Mellanrummet en viktig funktion.

Mellanrummet har en central placering och finns i direkt anslutning till huvudbyggnadens entré. Det är en fri plats för våra studenter att under en kortare period ställa ut verk eller experimentera med pågående projekt. Här skapar de själva sina utställningar.

Rutiga golvet

Rutiga golvet, som initierades av rektor Sara Arrhenius 2017, ligger på entréplanet i huvudbyggnaden. Under delar av 1970-talet var det platsen för Moderna museets experimentella verksamhet Filialen. Rutiga golvet bygger vidare på det arvet och ombesörjer konstnärligt risktagande och experimentlusta.

Rutiga golvet är en plats och programverksamhet som kopplar samman konstteori och seminarier med publikations- och utställningsproduktion. Platsen fungerar som en verkstad för tanke- och diskursproduktion där olika praktiker möts och stimulerar varandra. Curatorer, redaktörer, kritiker och konstvetare bjuds in och bidrar till högskolans miljö. Här utvecklas och framträder även konstnärliga och pedagogiska projekt som pågår på skolan, och hit kommer konstnärer med angelägna projekt och frågeställningar. Det är en plats som öppnar Kungl. Konsthögskolan mot en större värld.