För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

2D

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tvådimensionell gestaltning

I ämnesområdet 2D ingår måleri och grafik. Det är ett brett område som gränsar mot de flesta visuella konstarterna. Här ställs frågor om representation, kontext, gestaltning och tolkning. Kritiskt fokus är centralt, men studenterna utvecklar också material- och teknikkunskaper.

Grafik

Grafikämnet omfattar flera olika tekniker, där Kungl. Konsthögskolan länge har haft en framträdande utbildningsroll. I dag har vi inte tillgång till de tidigare lokalerna, eftersom en brand 2016 förstörde verkstäderna. Därför har vi utvecklat nya, externa samarbeten med andra lärosäten för att kunna erbjuda undervisning i flertalet grafiska tekniker. Just nu finns här en ljus och välfungerande verkstad för screentryck.

Måleri

Måleri handlar inte bara om att skapa konst, utan konsten skapar i sig också ett sammanhang för diskussion och en plats för experiment. Tack vare att måleriet är en pågående process kan ett verk både betraktas som det är och medverka till att flytta gränser.

Vi utbildar i konsthistoria, konstkritik och konstteori. Studenterna får uttrycka frågor om representation, kontext och idéinnehåll som är en viktig del både i konstnärens gestaltningsarbete och i hur andra tolkar det färdiga verket. Teoriundervisningen syftar till en ökad medvetenhet och reflektion över det egna arbetet och om konstens betydelse i samhället. Vi utbildar också i olika material, metoder och tekniker, såsom färg, ljus, textur och tjocklek, som låter våra studenter utveckla sin konstnärliga gestaltningsförmåga.

Materialinstitutet

I Materialinstitutet bedrivs undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder. Här kan studenterna preparera sin målarduk, framställa eget konstnärsmaterial som oljefärg, akvarellfärg, inks, vaxbaserade kritor och målarmedier. De kan också framställa eget pigment med material från naturen. Materialinstitutet har en liten färgväxtodling, som huvudsakligen består av vejde (Isatis tinctoria) som ger den blå färgen indigo, men experiment pågår även med andra färgväxter.

I Materialinstitutet finns en unik samling av äldre pigment och bindemedel. De äldsta proverna är från 1850–90-talet och kommer från konstnären Nils Månsson Mandelgrens målarskrin. Därefter har samlingen utökats med ytterligare pigment, bindemedel och kemikalier. Totalt omfattar den ungefär 1 500 ämnen. Samlingen är ett historiskt material och en del av ämnets och Kungl. Konsthögskolans historia.

Områdesansvarig: Nadia Hebson