För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Arkitektur och kritiska studier

Vida Lavén MA 2018–2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Kritiska studier

Kritiska studier undersöker konsten utifrån teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen inom kritiska studier utvecklar studenternas förmåga att reflektera över konsten i samtal och skrift. Det sker genom analys av historiens och samtidens sociala och ideologiska dimensioner av konstens former, av andra konstnärskap och i relation till den egna konstnärliga praktiken.

Kritiska studier är en del av grundutbildningen på Kungl. Konsthögskolan. Studenterna får här kunskaper i konstteori, konsthistoria, konstvetenskap och litterär gestaltning.

Arkitektur och konst

Våra fristående kurser på avancerad nivå rymmer kurser i såväl arkitektur som i offentlig konst. Återkommande är kurserna Restaureringskonst, Decolonizing Architecture och Of Public Interest.

Livslångt lärande

De fristående kurserna på avancerad nivå är skolans viktiga bidrag till det livslånga lärandet. Här får yrkesverksamma konstnärer, arkitekter och personer från angränsande fält möjlighet att under ett år fördjupa sig innan de återvänder till sin profession.

De fristående kurserna bidrar till en viktig dimension av lärosätets utbildningsmiljö: studenter på väg mot examen får arbeta sida vid sida och dela kunskap med personer som är verksamma i den värld de utbildar sig till.

Områdesansvarig: Cecilia Sagrén