För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Mindepartementet

Adele Weiss MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bild, performance och ljud

Mindepartementet är Kungl. Konsthögskolans plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljud. Här samverkar våra verkstadsnära utbildningar med gestaltande och teoretiska förhållningssätt. Den samlade kunskapen kring olika konstnärliga metoder ger våra studenter, lärare, konstnärer och forskare möjlighet att röra sig över ett brett konstnärligt fält.

På Mindepartementets 500 kvadratmeter finns tillgång till videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio samt mötesplatser som projekt- och seminarierum. Det gemensamma köket fyller också en viktig social funktion med utbyte av informell kunskap och nya tankar. 

Gränsöverskridande

Studenterna kan använda både digitala och analoga verktyg. Här arbetar professorer, lektorer och adjunkter tillsammans med utgångspunkt i sina respektive inriktningar. Konstnärliga uttryck diskuteras och experimenteras fram genom samtal, gemensamt undersökande, seminarier, workshoppar, filmvisningar och utställningar. 

Områdesansvarig: Petra Bauer