För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kollegium

Kungl. Konsthögskolans kollegium består av högt utbildade och erfarna lärare. De flesta av våra lärare är konstnärer eller arkitekter och har en aktiv och ansedd konstnärlig praktik. I kollegiet finns också mycket erfarna tekniker och hantverkare som stöder studenterna i verkstäderna. Vårt kollegium samlar lärare med olika konstnärliga inriktningar och erfarenheter från olika delar av världen.