För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Nämnder och råd

Våra nämnder och råd har representanter från såväl ledning som medarbetare och studenter.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnder sätts samman vid antagning till program och fristående kurser. I antagningsnämnderna finns även Kungl. Konsthögskolans studenter representerade, och i antagningsnämnden till programmen ingår även en extern ledamot.

Antagningsnämnd för 2021-22:
Asier Mendizabal (ordförande)
Kristina Jansson
Natasha Marie Llorens
Sophie Tottie
Diana Agunbiade-Kolawole
Martin Christensen 

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter. Rektor är ordförande för disciplinnämnden Nämnden består i övrigt av en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, och en företrädare för lärarna vid högskolan, som rektor utser. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Ledamöter

Sara Arrhenius (ordf.)
lagfaren ledamot
Marie-Louise Richards
Mattias Andersson, studentrepresentant
Sara Ekholm Eriksson, studentrepresentant

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden lämnar förslag när en ny lärare ska anställas. Nämnden består av prorektor (ordförande), två professorer, en lektor/adjunkt och en studentrepresentant.

Ledamöter

Björn Larsson (ordf)
Lone-Pia Bach
Lina Selander
Åsa Andersson-Broms
Mattias Andersson, studentrepresentant

Suppleanter

Natasha Marie Llorens
Ming Wong
Nadia Hebson/Lina Bjerneld

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ansvarar för samordning, utveckling och uppföljning av frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Det innefattar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Rådet består av förvaltningschef (ordförande) samt personal- och studentrepresentanter.

Ledamöter

Anna Wennergrund (ordf)
Richard Stöhr
Gustavo Navarro
Kajsa Fogelberg
Andreas Hammar (SACO)
Tomas Nilsson
Åsa Andersson (huvudskyddsombud)
Annette Felleson (ST)
Valentin Malmgren, studentrepresentant
Leila El Harfaoui, studentrepresentant

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden tar upp personalärenden när det gäller skiljande av tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Nämnden består av rektor (ordförande), personalföreträdarna i styrelsen samt ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Ledamöter

Sara Arrhenius, rektor (ordf.)
Göran Svenborn (personalrepresentant, ST-ATF)
Styrelseledamot (ny person ska utses)
Mikael Beckman-Thoor (SACO)
Andreas Hammar (SACO-S)

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden behandlar frågor som rör utbildning och forskning. Nämnden är navet i högskolans kvalitetsarbete. Här granskar kollegor lärosätets utbildning och forskning. Nämnden består av prorektor (ordförande), tre professorer, två lektorer, en adjunkt, en doktorand samt två studentrepresentanter.

Ledamöter

Björn Larsson, t.f. prorektor, ordförande
Asier Mendizabal, professor
Lone-Pia Bach, professor
Ming Wong, professor
Lina Bjerneld, professor
Carl Johan Erikson, lektor
Ulrika Rosengren-Gustafsson, adjunkt
Oscar Lara, doktorand
Valentin Malmgren, studentrepresentant
Nicole Khadividombali, studentrepresentant