För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Rektorsstab

Rektorsstaben är ett administrativt stöd till rektor. I staben ingår Romulo Enmark, rektorsråd och under hösten 2000 vikarierande rektor; Björn Larsson, tf prorektor; Emelie Bergslätt, sekreterare; Oliver Krug, kommunikationschef; och Joakim Carlson, kommunikatör.