För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Styrdokument

Så styrs verksamheten

Kungl. Konsthögskolans styrdokument beskriver och reglerar hur vår verksamhet ska utföras. Kungl. Konsthögskolan är en myndighet, och dokumenten reglerar de lagar och förordningar som gäller offentlig verksamhet.

Arbetsordning

Arbetsordningen (pdf) reglerar hur Kungl. Konsthögskolans organisation ser ut. Här framgår hur övergripande uppgifter är delegerade inom organisationen, vem som får fatta beslut i olika frågor och hur besluten ska handläggas och dokumenteras.

Arbetsordningen från och med den 1 september 2021 (pdf).

Anställningsordning

Anställningsordningen (pdf) beskriver vad som gäller för anställning av lärare samt forskare och doktorander. Här står också vem som fattar beslut om rekrytering och hur det sker. Kungl. Konsthögskolans rekryteringsprocess ska vara transparent och tydlig. Även lärarförslagsnämndens uppdrag finns definierat, liksom hur en befordran sker.

Antagningsordning

Antagningsordningen (pdf) beskriver vilka regler som gäller för ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor. Här står hur urvalet ska ske samt vad som gäller för anstånd och studieuppehåll. Därutöver framgår hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas och hur beslut överklagas.

Examensordning

Examensordningen (pdf) beskriver vilka examina som ges vid Kungl. Konsthögskolan samt hur examens- och kursbevis utfärdas.

Styrdokument
Arbetsordning (pdf)
Anställningsordning (pdf)
Antagningsordning (pdf)
Examensordning (pdf)