För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Björn Larsson

Björn Larsson är lektor och prorektor på Kungl. Konsthögskolan. Han undervisar i fältet fri konst med inriktning på fotografi. Björn Larssons tes är att fotografier ställer frågor som ständigt omformuleras, inte minst i samtal och i undervisning. Fotografi och fotografiska bilder är en del av vardagen, och hans arbete går ut på att hjälpa studenterna att orientera sig i denna omfattande bildkultur och hur de kan använda mediet i sitt eget arbete. I Björn Larssons arbete ingår att ansvara för skolans fotografiska verktyg, att tillsammans med kollegor på Mindepartementet skapa kurser och kursmoment samt att ge individuell handledning.