För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Emma Kihl

Emma Kihl (PhD-pågående Litteraturvetenskap Södertörns högskola, MFA Kungl. Konsthögskolan) handleder och undervisar i skrivande inom Textområdet. Hon ansvarar framför allt för MA-essäerna.

Emma började som grafisk formgivare innan hon tog examen i frikonst vid Kungl. Konsthögskolan och i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Under 2011–2013 drev Emma det VR-forskningsfinansierade projektet A4-arket. Och arbetade 2011–2015 som doktorandkoordinator vid Konstnärliga forskarskolan. Sedan 2017 skriver hon sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap om hur läsande och skrivande praktiker kan involvera en bredare mångfaldig värld. Emma är även engagerad i forskningsgruppen Agentur som under 2018–2021 drev projektet Folkfronternas estetik. www.agentur.ooo. Hon är främst engagerad i frågor som berör ekologiska ömsesidiga beroenden.