För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Fredrik Ehlin

Fredrik Ehlin ingår i högskolans ledning sedan 2016 och har varit anställd sedan 2011. Sedan januari 2020 är han vikarierande rektor. Under de första fem åren ansvarade han för att handleda samt utveckla formerna för masteressän, den skriftliga delen av masterstudenternas examensarbeten. Fredrik Ehlin verkar som redaktör och skribent inom redaktionella projekt med konsten som hemvist och texten och publikationen som konstnärligt material.