För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Henrik Ekesiöö

Henrik Ekesiöö har en mastersexamen i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. Han arbetar med skulptur, performance och video, och framför i verkstan där han hjälper studenterna med deras gestaltningar, såsom materialval, hållbarhet och konceptuellt gångbara lösningar.

Verk i urval: Utställningar på Galleri Cora Hillebrand i Göteborg och på Konstakademien i Stockholm.