För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Mari Ferring

Mari Ferring är bebyggelseantikvarie och fil dr i arkitekturens teori och historia från KTH. Under hösten 2020 är hon vikarierande lärare inom restaureringskonst. Årets tema ska ge perspektiv på restaurering som hållbar resursanvändning och återbruk.