För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ming Wong

  • Professor i fri konst med inriktning på performance i det utvidgade fältet
  • ming.wong@kkh.se

Ming Wong bygger lager av filmiskt språk, social struktur, identitet och introspektion genom sin återgivning av världsfilm och populärkultur i videor, installationer och performanceverk. Med felaktiga översättningar och bristfälligt återskapande rollbesätter han en skådespelare (ofta sig själv) till samtliga karaktärer i en berättelse. Ming Wong försöker klarlägga föreställningar om ”äkthet”, ”originalitet” och ”den andra”, med referenser till mänsklig performativitet. Han undersöker hur kultur, kön och identitet konstrueras, reproduceras och cirkuleras såväl som hur det hela matas in i representationspolitiken.

Representation i urval: Busanbiennalen, Sydkorea; Venedigbiennalen, Italien; Dakarbiennalen, Senegal; Dhaka Art Summit, Bangladesh; Para Site, Hong Kong; SAVVY Contemporary, Berlin, och Centre National de la Danse, Paris.