För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sara Arrhenius

Sara Arrhenius är rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Sedan hon tillträdde har hon drivit ett visions- och utvecklingsarbete av högskolan där konstnärligt risktagande, experiment, hållbarhet, samarbete och kunskapsutbyte varit nyckelord. Hon har initierat flera nya verksamheter vid skolan som Rutiga golvet, Mindepartementet och skolans nya publikationsserie.

Sara Arrhenius har även påbörjat en utveckling av högskolans verksamhet för livslångt lärande inom bland annat offentlig konst och högskolans internationella arbete med internationella gästprofessorer samt dess deltagande i internationella konsthändelser som t ex Venedigbiennalen.

Sara Arrhenius är kurator, författare och kritiker. Hon har varit chef för Bonniers Konsthall (2005-2017), chef för IASPIS (2000-2005) och ordförande för Bildkonstnärsfonden (2016-2017). Arrhenius var grundare och chefredaktör för Nordic Art Review NU, chefredaktör på Index Magazine och bidrar regelbundet till svenska och internationella publikationer.

Sara Arrhenius är ledamot i Universitets- och högskolerådets rektorsråd och Handelshögskolans SSE Art Initiative advisory board.

Projekt i urval: Curerat Ylva Oglands ”Hon i fyra akter”, Bonniers konsthall och Drottningholms slottsteater; Laura Limas ”Den nakne magikern”, Migros museum, Zürich, Bonniers konsthall, Statens museum fr Kunst, Köpenhamn; Insomnia, Bonniers konsthall. Publikationer:”Lost in Space”, Art and Theory 2017, Insomnia, Art and Theory, 2017, Minneskonst, Albert Bonniers Förlag 2014.