För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ekonomi och bostad

Ekonomi

Studiemedel hanteras av Centrala studiestödsnämnden, CSN. För att få studiemedel utbetalt måste studenten först registrera sig hos oss.

Våra kurser är kostnadsfria för studenter från Sverige samt andra EU-/EES-länder.

Det finns möjlighet att söka olika stipendier. Dessa utannonseras internt.

Försäkring

Våra studenter är försäkrade mot skador och olycksfall genom Kammarkollegiet. Personskadeförsäkringen gäller när studenten vistas i högskolans lokaler, deltar i verksamhet i högskolans regi, under praktik och vid resor i direkt anslutning till och från skolan. Försäkringen gäller inte på fritiden, under lov eller vid studieresor utomlands. Det är därför klokt att komplettera med en extra personförsäkring.

Kammarkollegiet har även en försäkring som gäller vid utbytesstudier. Den gäller dygnet runt under studietiden, med start två veckor innan läsåret börjar och upphörande två veckor efter läsårets slut.

Försäkringen täcker även vår tekniska utrustning. Men studenter som lånar utrustning står för självrisken vid eventuell skada eller stöld. Vi rekommenderar därför våra studenter att teckna en egen sakförsäkring.

Bostad

Kungl. Konsthögskolan samarbetar med bostadsplattformen Housing Anywhere. Sajten vänder sig särskilt till studenter, men kan användas av vem som helst. Vi rekommenderar både inkommande och utgående studenter att använda den för att hyra respektive hyra ut rum eller bostad.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har cirka 30 bostadsområden med korridorrum och lägenheter runt om i Stockholm.

Studenthemmet Tempus har 251 studentbostäder i Åkeshov och Bromma.

Kista studentbostäder har 406 studentbostäder i anslutning till Kista galleria.

Flera aktörer förmedlar också andrahandsuthyrning. Det är viktigt att vara extra försiktig när man söker boende på nätet och innan man skriver på överenskommelser/hyresavtal!