För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Hälsa

Studenthälsovård

Våra studenter kan vända sig till Studenthälsan för medicinsk och psykologisk rådgivning vid problem som är relaterade till studiesituationen. För övrig och akut sjukvård kontaktar man närmaste vårdcentral/husläkare. Studenthälsan erbjuder också kurser i stresshantering och att tala inför grupp.

Studenthälsan finns i Studentpalatset på Norrtullsgatan 2 (T-bana Odenplan). Där arbetar sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Besöken är kostnadsfria. Det finns både drop-in-mottagning och tidsbeställning.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Vi följer rådande lagstiftning och har interna regler för att värna om våra studenters och hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Alla nya studenter får en introduktion till god och säker arbetsmiljö samt uppmärksammas på vilka risker som kan finnas i verkstäder och ateljéer.  I några av verkstäderna, främst plast- och skulpturverkstäder, används ett flertal olika polymera plastmaterial. Ett av dessa är härdplast som kan innebära risk för lungorna vid regelbundet arbete. Därför ska de som ska arbeta mer än 30 min i veckan med härdplast göra en härdplastundersökning som bekostas av Kungl. Konsthögskolan.  

Vår fastighetsenhet svarar på frågor om säkerhet, arbete med kemiska ämnen och produkter (plaster, färger), ventilation, personlig skyddsutrustning (andningsskydd, skyddshandskar) och ergonomi.

Tillgänglighet

Kungl. Konsthögskolan ska ha en god arbets- och studiemiljö för alla. Personer som har en funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller studera hos oss på lika villkor som andra. Biblioteket hjälper studenter som har ett läshinder att ansöka om ett konto för anpassad kurslitteratur hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Vårt mål är att samtliga undervisningslokaler ska vara tillgängliga för alla studenter. Studenter som har en funktionsvariation ska kunna bedriva studier på samma villkor som övriga studenter. På skolan finns en studentateljé anpassad för personer med fysisk funktionsvariation. Inför läsårsstart skickar vi en förfrågan till nya studenter om det finns behov av individuell anpassning på grund av funktionsvariation.