För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Studentkår och ombud

Club Mejan

Kungl. Konsthögskolans studentkår heter Club Mejan. Kåren fungerar både som en fackförening för studenterna och som en social klubb. Club Mejan arbetar för att göra studietiden angenäm, trygg och rolig. Kåren arrangerar många olika sorters sociala aktiviteter för att studenterna ska kunna mötas under trivsamma former. Därutöver för Club Mejan studenternas talan och finns representerad i bland annat Kungl. Konsthögskolans beslutande organ, som styrelse och nämnder.
Studentkårens medlemmar har tillgång till flera olika rabatter och förmåner.

Kontakta studentkåren: clubmejan@kkh.se

Studentombud

Studentombudet tar tillvara studenternas rättigheter när det gäller frågor om arbetsmiljö och utbildning. Det kan handla om synpunkter, funderingar eller klagomål som på något sätt är relaterade till utbildningen på Kungl. Konsthögskolan. Studentombudet ska också vara ett stöd när det gäller den psykosociala studiemiljön eller kränkande beteenden. Ombudet deltar i möten med institutioner och kan även agera som stöd vid disciplinärenden.

Kontakta studentombud: tomas.nilsson@kkh.se