För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Filmklubben: Bodily Remains på Moderna 8/12

Tai Shani, Bodily Remains, 2023 Stillbild från film. Courtesy of the artist

Bodily Remains (63 min, 2023)
av Tai Shani

I årets sista Filmklubb presenterar Kungl. Konsthögskolan och Moderna Museet den nya långfilmen Bodily Remains (63min, 2023) av den hyllade brittiska konstnären och regissören Tai Shani.

Efter visningen kommer Blaise Kirschner, professor i rörlig bild vid Kungl. Konsthögskolan, att samtala med Tai Shani (via videolänk).

I Shanis film My Bodily Remains, Your Bodily Remains, And All The Bodily Remains That Ever Were, And Ever Will Be blandas technicolor-drömmar med skräck, historiska motståndsrörelser och intersektionell queerfeminism. Här erkänns kärlek och njutning som en frigörande kraft och katalysator för radikal förändring.

Filmen innehåller originalmusik komponerad av Shanis mångåriga samarbetspartner Maxwell Sterling och Richard Fearless (Death in Vegas) samt digitala animationer av Adam Sinclair, också han en mångårig samarbetspartner till Shani.

Biljetter.