För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Konsthögskolans studenter på Kulturarvsdagarna Medevi Brunn

Välkomna till Kulturarvsdagarna Medevi Brunn 9-10 september.

Upplev utställningen Medevi Brunn – Skönhet, Hållbarhet, Funktion, skapad av studenter från vidareutbildningskursen i Restaureringskonst, uppsatt av Medevi Brunn. Studenterna kommer vara där från 11-17 och berätta om utställningen och sitt arbete med Medevi Brunn, Nordens äldsta hälsobrunn.

Medevi Brunn – Skönhet, Hållbarhet, Funktion ställdes först ut på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolans studentgalleri, i juni 2023. En utställning vars alster bygger på kursen i Restaureringskonst hösten 2022 till våren 2023.

Forskningen kring Medevi resulterade även i publikationen Medevi Brunn – Skönhet, Hållbarhet, Funktion. Boken kommer finnas för försäljning i anslutning till Kulturarvsdagarna och utställningen med samma namn.

Öppettider och program finns på medevibrunn.se.

Kurorten Medevi Brunn

Medevi Brunn grundades 25 juli 1678 och är därmed Nordens äldsta hälsobrunn som fortfarande är i bruk. Fram till i början av 1980-talet drevs Medevi Brunn som kurort med läkare, sjuksköterskor, baderskor och med traditioner som brunnsdrickning, gudstjänster, brunnsorkester i parken och i täten för den berömda Grötlunken. Idag ägs Medevi Brunn av fastighetsbolaget Medevi Brunn AB. Huvudägare är Stiftelsen Medevi Brunns framtid som grundades 1996 av professor Carl Axel Gemzell. Stiftelsen skapades för att bistå till att kulturarvet Medevi Brunn med de 70-talet byggnaderna och de unika brunnstraditionerna ska leva vidare. 

Trots att Medevi Brunn är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, utmanas den värdefulla kulturmiljön av höga underhålls- och driftkostnader som bärs av hotell och hyresintäkter från den korta brunnssäsongen då Medevi hålls öppet för allmänheten varje år. Det var därför mycket välkommet när studenterna i kursen Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan valde att studera Medevi Brunn. Studien som utfördes under 2022 och 2023 har utmynnat i en utställning och publikation där frågor och svar kring Medevi Brunns framtid avhandlas. 

På Urban Hjärnedagen, tisdag 25 juli 2023, öppnade utställningen Medevi Brunn – Skönhet, Hållbarhet, Funktion i Lindgården på Medevi Brunn. Lone-Pia Bach, professor i Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan, invigde utställningen och var högtidstalare.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 10
'Medevi Brunn: Skönhet, hållbarhet funktion', Lindgården, med möbler från Piperska byggningen. Foto: Lone-Pia Bach
Torget Medevi Brunn. Fotograf Leif Wirén (1907-1969). Lasse Eriksson har letat fram och handkolorerat bilden.
Lasse Eriksson har letat fram och handkolorerat bilden.
Sveriges största och bäst bevarade 1700-talssalong finns på Medevi Brunn. Målningarna är från 1800-talet. Bilden är tagen 1930.
Torget Medevi Brunn. Eleverna på Kungliga Konsthögskolans postmasterkurs 2022.
Stora gången, 2021.
Högbrunnen på Medevi (början 1800) med hälsokällan.
Stora gången, fotograf John Wallberg, död 1917 så bilden är troligen från tidigt 1900-tal.