För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Mejanstudenter möter Nationalmuseums samlingar

Sofia Andersson, Gröna och röda landskap – inspirerad av Camille Jean Baptiste Corots Röda klippor vid Cività Castellana. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Sofia Andersson, Gröna och röda landskap – inspirerad av Camille Jean Baptiste Corots Röda klippor vid Cività Castellana. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Vad händer när dagens unga konststudenter möter Nationalmuseums samlingar med äldre konst?

Torsdagen den 4 maj samtalar studenter från Kungl. Konsthögskolan med Kristina Jansson, professor i måleri, samt Lena Eriksson, chef för pedagogik på Nationalmuseum.

Sedan 2021 pågår ett samarbete mellan Nationalmuseum och Kungl. Konsthögskolans Painting-Lab, en studentgrupp ledd av Kristina Jansson. Painting Labs övergripande tema för samarbetet har varit Kropp.

Under kvällen på Nationalmuseum får besökarna ta del av studenternas verk och arbetsprocesser – samt ett rikt bildmaterial från presentationer och ateljéer.

Samtalet leds av Kristina Jansson, professor i måleri, och Lena Eriksson, chef för pedagogik på Nationalmuseum.

Fri entré, ingen förbokning

Tid: Torsdag 4 maj kl 18–19
Plats: Södra ljusgården, entréplan
Samtalet kommer att föras på svenska och engelska.

Kvällens samtal och presentation

Kvällens konstsamtal bjuder en unik chans att – tillsammans med några av studenterna och ett rikt bildmaterial från presentationer och ateljéer – ta del av studenternas verk och arbetsprocess.

Samtalet leds av Kristina Jansson samt Lena Eriksson.

Medverkande studenter den 4 maj:

  • Sofia Andersson: Gröna och röda landskap – inspirerad av Camille Jean Baptiste Corots Röda klippor vid Cività Castellana (NM 2060)
  • Josephine Thorsby: Woman’s Riding Habit Jacket – inspirerad av flera verk i Strömsalen
  • Ebba Svensson: Utan titel – inspirerad av Claude Monets Utsikt över havet (NM 2122)

Bakgrund

Samarbetet mellan Kungl. konsthögskolan och Nationalmuseum handlar om ett utbyte av tankar och kunskaper mellan studenter, Nationalmuseums personal och lärare vid Kungl. Konsthögskolan. Samarbetet inleddes 2021 och avhandlade då temat Färg – under hösten 2022 fortsatte arbetet tillsammans med en ny studentgrupp och temat Kropp.

Kursupplägget innehåller fler delar utöver samarbete med Nationalmuseum, men kontakten med museet bottnar i en önskan att koppla samman Nationalmuseums unika samling med studenterna och deras konst. Att skapa en konstnärlig dialog mellan då och nu.

Studentgruppen är årskursblandad och varje student arbetar individuellt med stor variation i både tekniker, material och konstnärlig utvecklingsfas. I samverkan med museet har studenterna fått delta i specialutformade visningar. Var och en av dem valde ett verk som på något sätt talade till dem, och har sedan kopplat dessa impulser till sitt eget pågående konstnärliga arbete.

Processen avslutades i slutet av mars 2023 med en presentation i Nationalmuseums salar, exklusivt för studentgruppen. Genom att se sitt verk fysiskt möta det utvalda verket på plats – och presentera det för andra – skapades konstnärliga möten och dialoger, mellan tider och mellan personer.

Dialogens mål

Kursen har velat hitta en okänd nerv, ett tilltal genom tid och rum som inte behöver vara formaliserat, sett genom ett konstteoretiskt filter eller förhålla sig till någon konsthistorisk kanon. Arbetet har byggt på att studenterna ska kunna närma sig institutionens verk i ögonhöjd och med en så generöst prövande och nyfiken form som möjligt.

Målet har inte varit att producera färdiga verk i dialog med Nationalmuseets samling, utan tanken är att de historiska konstverken blir en spegel mot någonting helt samtida, ofärdigt och osäkert.