För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Konferens arrangerad av Tusen Kulturhus 4/6

Den 4 juni 2024 arrangerar kursen Tusen kulturhus på Kungl. Konsthögskolan, Region Västmanland och Norbergs kommun en konferens om kulturhus i Norberg. Konferensen hålls i Norbergs gamla Tingshus och vänder sig till en intresserad allmänhet och till dig som verkar inom politiken och kulturområdet. 

Tusen kulturhus skriver så här om konferensen: Över hela landet spirar det av nya kulturella och konstnärliga initiativ, samtidigt som föreningslivet oförtröttligt fortsätter att organisera en meningsfull fritid för såväl unga som gamla. Men allt som oftast saknas rum. De allmänna samlingslokalerna och kulturhusen har genom historien utgjort infrastrukturer för en demokratisering av vardagslivet, politiken och konsten. Här kan oväntade möten ske, och tron på en meningsfull framtid bli möjlig. Hur kan dessa platser stärkas och bli fler? Hur ser en mötesplats med kulturen i centrum ut, på landsbygden och i förorten?

Program 4 juni

13.00-13.05 Välkomsthälsning: Introduktion till dagen
Tusen kulturhus, Region Västmanland och Norberg kommun hälsar välkomna och går igenom dagens program

13.05-13.30 Introduktionsföreläsning: Tusen kulturhus!
Elof Hellström och Sebastian Dahlqvist, kursledare på Tusen kulturhus vid Kungl. Konsthögskolan, ger med utgångspunkt i kursen och arbetet med Hägerstensåsens medborgarhus en bakgrund till de allmänna samlingslokalernas historia och möjliga framtider. 

13.30-14.30 Föreläsningar: Samlingslokalernas och kulturhusens samtid
Representanter från Söråkers Folkets hus, Ställbergs gruva, Oceanen och Cyklopen ger fyra mikroföreläsningar om förvaltningsmodeller. Vilka ekonomiska strukturer fungerar bäst? Hur kan en verksamhet tas om hand, över tid? Vilket kulturhus behövs idag?

14.30-15.00 Fika
Fika från Elsa Anderssons bageri serveras.

15.00-16.00 Samtal under ledning av Tusen kulturhus
Vi delar upp oss i mindre grupper för att samtala om några av konferensens teman. Samtalen leds av kursdeltagare på Tusen kulturhus.

16.00-16.30 Fika
Fika från Elsa Anderssons bageri serveras.

16.30-17.30 Föreläsningar: Samlingslokalernas och kulturhusens framtid
Föreläsningar av forskarna Nazem Tahvilzadeh (Södertörns högskola) och Sofia Wiberg (KTH) om meningsfulla rum med kulturen och föreningslivet i centrum. Varför behövs kulturhus? Hur kan de beredas plats i den byggda miljön? Hur kan ett produktivt samarbete mellan stad, kommun, region och stat egentligen se ut?

17.30-18.00 Paus
Möjlighet att besöka utställningar, det tillfälliga zinebiblioteket och andra interventioner.

18.00-19.00 Panelsamtal i Tingshusparken: Vilket kulturhus behöver Norberg? 
Med utgångspunkt i dagens samtal blickar vi tillsammans framåt. Vilket kulturhus behövs i Norberg idag? Deltar gör Patrick Kretschek från Konstfrämjandet Västmanland, Margaretha Fahlgren från Kvinnoakademin i Norberg och regissören och dramatikern Arne Andersson. 

19.00-20.00 Tusen samtal 
Vad tar vi med oss från dagen? Vad häner med Tingshuset och samhället imorgon? Tusen samtal och picnic i Tingshusparken. Korv och hamburgare finns till försäljning.

20.00-00.00 Utgivningsfest på Pub Arthur
Tusen kulturhus firar den nysläppta publikationen på Pub Arthur. Under kvällen utlovas musik, läsningar och festligheter. Bland annat spelar DJ Aurora, DJ Malmklang och DJ Heinemans.

Not! Måndagen 3 juni 19.00 visar filmklubben Ettusenett filmen Andre Larssons “En sista kväll för Folkets hus” (2023) på Teaterbiografen i Norberg.

Biografier

Arne Andersson har varit teaterchef och jobbat som regissör i över 30 år och har bland annat regisserat “Spelet om Norbergsstrejken” som hade premiär sommaren 1977. Han har haft många regi- och skrivuppdrag i Norberg där han även bott till och från sedan 1991

Cyklopen är ett självförvaltat och egenbyggt kulturhus i Högdalen i södra Stockholm. Huset främjar folkbildning, konst, odling och självorganisering. Verksamhet syftar till att fungera som ett stöd i vardagen men samtidigt påminna om att vardagen skulle kunna se helt annorlunda ut.

Elof Hellström och Sebastian Dahlqvist driver kursen Tusen kulturhus vid Kungl. Konsthögskolan. De är också konstnärliga ledare för Hägerstensåsens medborgarhus i södra Stockholm. 

Margaretha Fahlgren är professor i litteraturvetenskap och var Uppsala universitets vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap mellan åren 2008 och 2014. Hon är även ordförande för Kvinnoakademin vars bibliotek nyligen flyttade in på Tingshuset.

Nazem Tahvilzadeh är lektor vid Södertörns högskola där han forskar och undervisar i offentlig förvaltning, politik och demokratiteori med fokus på politiska processer, städer och styrning i samtiden.

Kulturhuset Oceanen ägs av en ideell förening och förvaltas av dess styrelse. Oceanen utgör idag ett viktigt nav i Göteborgs fria kulturliv och blandar liksom världshaven influenser från alla kontinenter. Till konferensen kommer verksamhetsledaren Mia Herman. 

Patrick Kretschek är konstnär och verksamhetsutvecklare på Konstfrämjandet Västmanland. Konstfrämjandet Västmanland driver under 2023 och 2024 utställningsprogremmet “The Risk of Collapse” som tar en utgångspunkt i Norberg och ortens relation till gruvras. 

Ställbergs gruva är en plats för samtidskonst i norra Bergslagen där världsrymden och världsmarknaden bor granne med gråärtens rötter och klangen i en maskinhall. Här blir de stora frågorna personliga – och det personliga del av de stora frågorna.

Sofia Wiberg är forskare vid Urbana och regionala studier på KTH. Hon verksamhetsledare för forskarskolan Transplace och hennes forskningsintressen rör sig övergripande kring kunskapsfrågor, kollektiva arbets- och beslutsprocesser och asymmetriska maktrelationer.

Söråkers Folkets Hus är det lilla kulturhuset med den stora verksamheten. Huset som är beläget i Timrå organiserar idag en biograf, konsertverksamhet, restaurang, utställningsverksamhet och möjliggör en meningsfull fritid för unga och vuxna.

Tusen kulturhus 2023/2024 är en forskningsbaserad kurs på avancerad nivå som ges av Kungl. Konsthögskolan. Årets kurs består av: Eric Andersson, Jussi Andersson, August Ambjörnsson, Anja Bergdahl, Elise Brewer, Malte Dahlberg, Linus Eriksson, Priscilla Enström, Jon Aagaard Gao, Cassandra Lorca Macchiavelli, Camilla Nyman, Emmeli Persson, Lexie Lööw, Aurora Percovich Gutierrez, Donia Saleh, Åsa Widman Falewicz

Läs mer om konferensen.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan. Hela dagen är publik och kommer att bestå av olika delar som vänder sig till både till dig som är mer initierad och dig som är ny inför frågorna. 

För frågor om konferensen, kontakta Ida Långbacka, Kultur- och fritidschef, Norbergs kommun: ida.langbacka@norberg.se