För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Evelina Lindström

Varmt välkomna till Evelina Lindströms utställning Regn är tårformat vatten på Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolans studentgalleri.


Regn är tårformat vatten

Föreställ dig ett mörkt rum där allt är stilla.

Vi tänder ett ljus. Det kan vara av glädje eller sorg, eller bara för att kunna se bättre. I ljusets sken får rummet färg och form, en början och ett slut. Olika ljus har olika brinntider, glädjeljusen (tårtljus)  brinner en kort stund, medan sorgeljusen (gravljus) brinner länge. Mitt ljus brinner för evigt. När vi dör sägs det att det sista sinnet som lämnar oss är hörseln. Förr kunde professionella gråterskor närvara vid begravningar för att genom sina gråtkväden – sorgesånger – ta ansvar för den kollektiva sorgen. De kunde hjälpa de sörjande att komma nära sin sorg och våga släppa ut den.

I gränslandet mellan liv och död föds alla människor.

Ljusbärarna är gjorda av lera och kommer med tröst. Gråterskorna har hål i ögonen och plats för vatten i sina huvudskålar. Vattnet blir till tårar när det droppar och rinner ut. Tårarna pumpas runt i ett evigt kretslopp, gråterskorna kan inte sluta gråta.