För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

UR TID: Cluster 8

UR TID – Cluster 8 – Evolutionsmuseet

Förlopp i djuptid. Jorden omsluter, sedimenterar. Vi samlar, utvecklar, vittrar. Vari bevaras det förflutna? I lekfulla undersökningar av fiktion och verklighet, konst och vetenskap öppnar Cluster 8 för samtal om hur vi betraktar och interagerar med naturhistoriska samlingar.

Titeln UR TID tar vara på det dynamiska prefixet som både erinrar om ett ursprung eller en forntid men också om en tid som är ur led. En dubbelhet som präglar det naturhistoriska museets arbete att samla på ting bortom den mänskliga erfarenhetshorisonten och som plats försöker det bevara föremål i tidlösa tillstånd mot tidens nedbrytande krafter.

Samarbetet tar avstamp i pollenanalytikern och botanikern Gustaf Sandbergs (1908-1983) utspridda arkiv från Torneträsk och Abisko som hushållits hos Evolutionsmuseet och av en tillfällighet, i Cluster 8s ägo. På Evolutionsmuseet har nu delar av arkivet rituellt sammanställts i ett försök att återställa och framställa det på nytt. Ur Sandbergs samling växer utställningen fram och omvandlat museet till en plats, där konst och naturvetenskap ingår i symbios.

Cluster 8 är ett kollektiv av curatorer, forskare och konstnärer som skapades 2021 med utgångspunkt från ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms Universitet. De arbetar i gränslandet mellan vetenskap och konst, teknologi och natur, digitala och analoga processer. Cluster 8 består av konstnärerna Sara Ekholm Erikson (MFA ’22) och Lior Nønne Malue Hansen (MFA ’24), Axel Gagge (BFA ’23) konstnär och doktor i kvantfysik, Isabelle Ribe curator och Otto Ruin konsthistoriker och skribent.