För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökan

Alexander Hult MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder såväl program i fri konst som fristående kurser i arkitektur och fri konst. Ansökningsprocessen för respektive utbildning varierar. Läs därför igenom instruktionerna noga. Mer information om respektive process publiceras när ansökan öppnar. 

Femåriga programmet i fri konst

Tora Wallander BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 22 januari 2022. Sista ansökningsdag är 1 mars 2022.

Innan du ansöker – läs instruktioner här (PDF)

Ansök i två steg

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg:

Ansökningsprocess och intervju

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av professorer, lärare och studentrepresentanter. I en första omgång sker ett urval utifrån de digitala arbetsproverna. I andra omgången sker urval utifrån verk i original samt intervjuer. 

Inbjudan att skicka in verk i original inför omgång 2 går ut till dem som har gått vidare i processen. 

Besked om antagna och reserver skickas från antagning.se.

Grundläggande behörighet till femåriga programmet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet till högskolestudier. Till femåriga programmet kan Kungl. Konsthögskolan göra undantag från behörighetsvillkoren om den som söker bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, så kallad dispens. Om du saknar grundläggande behörighet men vill få dispens så skickar du in alla de underlagen (t ex ofullständiga gymnasiebetyg, andra utbildningar, annan erfarenhet) tillsammans med din ansökan på antagning.se, som gör att vi kan bedöma om du ändå anses kunna tillgodogöra dig högskolestudier. Det är framför allt språkkunskaper i svenska och engelska som behövs. Du behöver inte göra någon formell ansökan om dispens, utan det görs en bedömning på dina underlag om du går vidare i processen på dina arbetsprover. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs av vår antagningsnämnd i samband med inskickade arbetsprover. Bara de som går vidare till intervjuer bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången.

Ansökningsavgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 328 00 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Masterprogrammet i fri konst

Tora Wallander BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 22 januari 2022. Sista ansökningsdag är 1 mars 2022.

Innan du ansöker – läs instruktioner här (PDF)

Ansök i två steg

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg:

Ansökningsprocess och intervju

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av professorer, lärare och studentrepresentanter. I en första omgång sker ett urval utifrån de digitala arbetsproverna. I andra omgången sker urval utifrån verk i original samt intervjuer. 

Inbjudan till intervju samt att skicka in verk i original går ut till dem som har gått vidare i processen. 

Besked om antagna och reserver skickas från antagning.se.

Reell kompetens till masterprogrammet

För att antas till högskolestudier på avancerad nivå krävs tidigare studier på grundläggande nivå (kandidat i fri konst). Den som inte har den formella utbildning som våra utbildningar kräver kan hänvisa till reell kompetens. Den reella kompetensen ska visa på motsvarande kunskaper som en kandidatexamen i fri konst. Det kan t ex vara eget konstnärligt arbete i kombination med en kandidatexamen inom annat konstnärligt ämne. Det är upp till den sökande att skicka in de dokument som Kungl. Konsthögskolan ska ta ställning till. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet. Bedömning av reell kompetens görs bara av sökande som går vidare i processen på arbetsprover. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs av vår antagningsnämnd i samband med inskickade arbetsprover. Bara de som går vidare till intervjuer bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången.

Ansökningsavgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 328 00 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Till masterprogrammet finns stipendier att söka som täcker själva studieavgiften, men inte uppehället. 

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Postmasterkurser

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

1 mars – 15 april 2021.

Ansökningsprocess

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd till postmasterkurser består av lärare och studentrepresentanter. Urvalskriterierna varierar för de olika kurserna. Ansökan sker genom digitala arbetsprover, text och cv, beroende på vad som anges för respektive kurs. Även intervjuer kan förekomma.

Mer information om aktuella antagningsprocesser till de olika postmasterkurserna publiceras i samband med att en ny ansökningsomgång öppnar. Läs noga vad som gäller för just den kurs du söker. 

Reell kompetens 

Den som inte har en masterexamen kan åberopa reell kompetens: att studenten genom annan utbildning och yrkesverksamhet har uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Ansökningsavgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå. Läs mer på studera.nu.

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 322 487 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Det finns stipendier att söka som täcker själva studieavgiften, men inte uppehälle.