För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökan

Alexander Hult MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder såväl program i fri konst som fristående kurser i arkitektur och fri konst. Ansökningsprocessen för respektive utbildning varierar. Läs därför igenom instruktionerna noga. Mer information om respektive process publiceras när ansökan öppnar. 

Femåriga programmet i fri konst

Tora Wallander BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar i januari 2024.

Hur du ansöker

Läs mer om hur du ansöker till det femåriga programmet i fri konst.

Tidsplan

Viktiga datum som rör din ansökan.

Vad ska ansökan innehålla

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Ansökningsprocess och intervju

Läs mer om ansökningsprocessen och intervjuer.

Grundläggande behörighet till femåriga programmet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet till högskolestudier. Till femåriga programmet kan Kungl. Konsthögskolan göra undantag från behörighetsvillkoren om den som söker bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, så kallad dispens. Om du saknar grundläggande behörighet men vill få dispens så skickar du in alla de underlagen (t ex ofullständiga gymnasiebetyg, andra utbildningar, annan erfarenhet) tillsammans med din ansökan på antagning.se, som gör att vi kan bedöma om du ändå anses kunna tillgodogöra dig högskolestudier. Det är framför allt språkkunskaper i svenska och engelska som behövs. Du behöver inte göra någon formell ansökan om dispens, utan det görs en bedömning på dina underlag om du går vidare i processen på dina arbetsprover. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs av vår antagningsnämnd i samband med inskickade arbetsprover. Bara de som går vidare till intervjuer bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången.

Avgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälningsavgift vid ansökan och studieavgift vid studier. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande  336 022 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Masterprogrammet i fri konst

Tora Wallander BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar i januari 2024.

Hur du ansöker

Läs mer om hur du ansöker till masterprogrammet i fri konst.

Tidsplan

Viktiga datum som rör din ansökan.

Vad ska ansökan innehålla

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Ansökningsprocess och intervju

Läs mer om ansökningsprocessen och intervjuer.

Reell kompetens till masterprogrammet

För att antas till högskolestudier på avancerad nivå krävs tidigare studier på grundläggande nivå (kandidat i fri konst). Den som inte har den formella utbildning som våra utbildningar kräver kan hänvisa till reell kompetens. Den reella kompetensen ska visa på motsvarande kunskaper som en kandidatexamen i fri konst. Det kan t ex vara eget konstnärligt arbete i kombination med en kandidatexamen inom annat konstnärligt ämne. Det är upp till den sökande att skicka in de dokument som Kungl. Konsthögskolan ska ta ställning till. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet. Bedömning av reell kompetens görs bara av sökande som går vidare i processen på arbetsprover. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs av vår antagningsnämnd i samband med inskickade arbetsprover. Bara de som går vidare till intervjuer bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången.

Avgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälningsavgift vid ansökan och studieavgift vid studier. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande  336 022 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Vidareutbildning inom arkitektur och fri konst

Christina René MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar vårterminen 2024.

Ansökningsprocess

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av lärare och studentrepresentanter. Urvalskriterierna varierar för de olika kurserna. Ansökan sker genom digitala arbetsprover, text och cv, beroende på vad som anges för respektive kurs. Även intervjuer kan förekomma.

Antagningsbeskeden skickas ut via mejl i slutet av maj.

Mer information om aktuella antagningsprocesser till de olika fristående kurserna på avancerad nivå publiceras i samband med att en ny ansökningsomgång öppnar. Läs noga vad som gäller för just den kurs du söker. 

Reell kompetens 

Den som inte har en masterexamen kan åberopa reell kompetens: att studenten genom annan utbildning och yrkesverksamhet har uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Ansöknings- och studieavgifter

Kungl. Konsthögskolan tar inte ut ansöknings- och studieavgifter annat än för sökande som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan; se information i den digitala ansökningslänken hur inbetalning görs.  

Studieavgiften är för närvarande 336 022 kr kronor per läsår för studerande på Kungl. Konsthögskolan. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd för studier. Det finns två stipendier att söka för studerande på avancerad nivå som täcker själva studieavgiften, men inte uppehälle.