För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansök till postmasterkurser

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2021. Ansökningen sker via kkh.se.

Ansökningsprocess

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd till postmasterkurser består av lärare och studentrepresentanter. Urvalskriterierna varierar för de olika kurserna. Ansökan sker genom digitala arbetsprover, text och cv, beroende på vad som anges för respektive kurs. Även intervjuer kan förekomma.

Mer information om aktuella antagningsprocesser till de olika postmasterkurserna publiceras i samband med att en ny ansökningsomgång öppnar. Läs noga vad som gäller för just den kurs du söker. 

Reell kompetens 

Den som inte har en masterexamen kan åberopa reell kompetens: att studenten genom annan utbildning och yrkesverksamhet har uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Ansökningsavgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå. Läs mer på studera.nu.

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 322 487 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Det finns stipendier att söka som täcker själva studieavgiften, men inte uppehälle.