För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansök till program i fri konst

Tora Wallander BA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 22 januari 2021. Sista ansökningsdag är 1 mars 2021.

Ansök i två steg

Ansökan till Kungl. Konsthögskolan sker i två steg:

  1. Sök utbildningen på antagning.se
  2. Ladda upp arbetsprover via Kungl. Konsthögskolans ansökningsportal. 

Ansökningsprocess och intervju

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av professorer, lärare och studentrepresentanter. I en första omgång sker ett urval utifrån de digitala arbetsproverna. I andra omgången sker urval utifrån verk i original samt intervjuer. 

Inbjudan att skicka in verk i original inför omgång 2 går ut till dem som har gått vidare i processen. 

Mer information om den aktuella antagningsprocessen publiceras i januari när en ny ansökningsomgång öppnar. 

Besked om antagna och reserver skickas från antagning.se.

Grundläggande behörighet till femåriga programmet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Till femåriga programmet kan Kungl. Konsthögskolan göra undantag från behörighetsvillkoren om den som söker bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, så kallad dispens. 

Reell kompetens till masterprogrammet

För att antas till högskolestudier på avancerad nivå krävs tidigare studier på grundläggande nivå (kandidat i fri konst). Den som inte har den formella utbildning som våra utbildningar kräver kan hänvisa till reell kompetens. Det är upp till den sökande att skicka in de dokument som Kungl. Konsthögskolan ska ta ställning till. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra kurser särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. 

Ansökningsavgifter

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 322 487 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst. Till masterprogrammet finns stipendier att söka som täcker själva studieavgiften, men inte uppehället. 

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.