För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökan: Masterprogrammet i fri konst

Please see bottom of the page for an English translation of this diagram.

Masterprogrammet i fri konst leder till en masterexamen (2 år) och är för dig som tidigare tagit en kandidatexamen i fri konst eller har motsvarande erfarenheter (reell kompetens). Masterprogrammet omfattar 120 hp.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 19 januari 2024.

Hur du ansöker

Läs mer om hur du ansöker till masterprogrammet i fri konst.

Tidsplan

Viktiga datum som rör din ansökan.

Vad ska ansökan innehålla

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Ansökningsprocess och intervju

Läs mer om ansökningsprocessen och intervjuer.

Reell kompetens till masterprogrammet

För att antas till högskolestudier på avancerad nivå krävs tidigare studier på grundläggande nivå (kandidat i fri konst). Den som inte har den formella utbildning som våra utbildningar kräver kan hänvisa till reell kompetens. Den reella kompetensen ska visa på motsvarande kunskaper som en kandidatexamen i fri konst. Det kan t ex vara eget konstnärligt arbete i kombination med en kandidatexamen inom annat konstnärligt ämne. Det är upp till den sökande att skicka in de dokument som Kungl. Konsthögskolan ska ta ställning till. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet. Bedömning av reell kompetens görs bara av sökande som anses ha särskild behörighet och därmed går vidare till Urval. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs på inskickade arbetsprover. Bara de som bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången kommer att granskas för grundläggande behörighet (i de fall en manuell granskning behöver göras).

Avgifter

Studier på Kungl. Konsthögskolan är avgiftsfri för svenska medborgare och medborgare i länder inom EU, EES eller Schweiz.

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälningsavgift vid ansökan och studieavgift vid studier.

Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 347 778 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har ett stipendum att söka för utbildning på masterprogrammet i fri konst. Stipendiet täcker bara studieavgiften, ej levnadskostnader och resor. Du anger att du vill söka stipendiet i samband med att du laddar upp dina arbetsprover.

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 1