Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Projektledare: Hannah Clarkson. Medsökande: Esther de Groot (2019-)

’I en tid med migration, individualism och många som söker ett hem blir det mer viktigt än någonsin att tänka på skydd i form av tak över huvudet (shelter). Berättelser om dessa tillflyktsorter är kopplade till mänskliga behov, men också till empati, omhändertagande och kärlek. Detta forskningsprojekt söker att utforska hur individuella behov av skydd (bortom dess primära funktion) kan uttryckas eller konceptualiseras genom workshops, fallstudier, story telling, skulpturala objekt och text. Genom att använda dessa som synonymer för tanken på skydd, undersöker projektet hur olika former av poetiska språk, vare sig materiella, rumsliga eller språkliga, kan uttrycka berättelser om dessa skyddsfunktioner.’

House, från 52 Synonyms for Shelter, Hannah Clarkson, 2018