The Dematerialization Project

Projektledare: Nina Möntmann (2017-)

The Dematerialization project undersöker den demateriella karaktären hos det digitala och virtuella och hur den bidrar till formandet av våra samtida sociala verkligheter samt i relation till den konsthistoriska diskussionen av det demateriella fenomenet inom konceptuell konst så som det har analyserats av kritikern och curatorn Lucy Lippard. Dagens virtuella fenomen förekommer överallt inom t.ex. big data, flytande kapital, algoritmer, digitalisering, sociala media, deep web ekonomi och genom övervakningssystem. Huvudspåret i forskningsprojektet är att analysera hur konceptet om dematerialitet förändras och även dess politiska aktualitet, genom att relatera till dess nuvarande allmänna förekomst som socialt fenomen och den konstnärliga strategi som förknippades med dematerialiseringen av konstobjektet under det sena 1960-talet. Genom denna process ska jag närstudera den konstnärliga metoden som agerade som föregångare för bredare sociala förändringar.
Mina efterforskningar initierades vid KKH genom masterkurs-seminariet, A Liquid Game. The Dematerialization of Society and its Art Objects, som jag höll under läsåret 2015/2016, samt utställningen, Fluidity, vilken jag co-curaterade vid Kunstverein i Hamburg under 2015. Resultatet av projektet kommer att publiceras som del i en ny publikationsserie med teoretiska essäer utgiven av förlaget Walther König Books.’

Lee Lozano, General Strike Piece, 1969, utställningsvy ”Fluidity”, Kunstverein i Hamburg, 2016, foto: Fred Dott


Simon Denny, Blockchain Visionaries, 2016, courtesy Simon Denny; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York, foto: Timo Ohler