Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

Projektledare: Mouna Abdelkadous (2019-)

Kasbah: Orientalism som en arkitekturpraktik

’Kasbah är per definition ett citadell, ett fort. Historiskt sett var det en plats att dra sig undan till för Mujaheddin under 1950-talets motståndskamp, en plats där människor kunde vara osynliga. Det är också det historiska centrum av staden där man kan känna revolutionens hjärta klappa. Under kolonialtiden minskades Kasbah med 2000 hus för att den koloniala staden ville bygga ut stadens hamn. Trots den delvisa förstörelsen av denna arabiska Medina, förblev platsen ogenomtränglig och bara de inhemska invånarna kunde bo där på grund av den komplexa urbana och arkitektoniska sammansättningen. Erfarenheten och kunskapen om detta område spreds muntligt under många år. Det fanns inga gatunamn och stadsdelen orientering bestämdes eller indikerades inte av något skyltsystem. Under det Ottomanska riket var varje sektion och gränd kännetecknad av namnen från framstående algeriska familjer. Urban design som en akademisk disciplin är verkligen en västerländsk uppfinning vilken ger synlighet och kontroll över den koloniala staden. Kasbah är motsatsen, den ger ingen transparens, den skyddar sig själv och dem som bor där. Den visar bara sin hemlighet om någon som bor där visar den för dig, att respektera de interna koderna är en nödvändighet för att överleva. Att bli visad runt av en invånare från Kasbah är ett privilegium och ger samtidigt skydd under rundvandringen. Dessutom lär oss Kasbah de rätta förhållandena mellan individerna och denna arkitekturkontext som tar hänsyn till klimat, topografi och vanorna hos dem som bor där. Alla dessa olika delar utgör dess styrka och vad som tillåter den att frigöra sig från den koloniala och moderna arkitekturen som omgärdar Kasbah. Den är i sig ett ”manifest” för motståndet hos inhemsk arkitektur.’

Casbah of Algiers – March 2019, Mouna Abdelkadous