The Rest is Silence

Projektledare: Emanuel Almborg (2010-2012)

’The Rest is Silence” är ett experimentellt forskningsprojekt som undersöker relationen mellan gemenskap och kommunikation. Under 10 dagar lever en grupp på 7 personer under tystnad, tillsammans engagerade i uppdraget att bygga en träkonstruktion utan plan eller ritning. De kan bygga och arbeta tillsammans hur som helst så länge de gör det utan att använda språk. Ett filmteam dokumenterar och skildrar hur deltagarna förändras under sin tid i tystnad, och hur de samarbetar när deras kommunikation är förhindrad. Detta sociala experiment resulterar i en film och en publikation.’