To Lose Myself

Projektledare: Patricia Aramburu (2012-2014)

’Oftast är empati något som inte ifrågasätts då empati är en egenskap vi alla har. Denna undersökning grundar sig på att jag själv är försökspersonen. Jag vill se hur omgivningen påverkar mitt beteende och hur min empati till mina medmänniskor förändras. Upplever jag dem som objekt eller subjekt? Att leva i en storstad med hög befolkningstäthet innebär att man har många människor att ta hänsyn till. I projektet väljer jag tre internationella städer av olika art och med hög befolkningstäthet för att ta reda på hur städerna påverkar mig och hur de skiljer sig åt. Brister eller ökar min empati för andra?’

Shanghai – tågstation
© Patricia Aramburu