Unheimliche Verbindungen

Projektledare: Filippa Arrias, Medsökande: Marie Fahlin (2011-2014)

’Genom ett samarbete där måleri och koreografi står i fokus utforskas den konstnärliga processen i en samtida konstkontext där gränserna mellan konstarterna är i upplösning. Måleri som process innebär ofta ett lagrande av bilder och tekniker för att fungera som kommunikation. Koreografi möjliggör tidsförskjutningar. Projektet undersöker ”das Unheimliche” som filosofiskt begrepp och metafor, vilket blir ett medel att utforska de gränser som möjliggör tematiska och konstnärliga betydelseförskjutningar. ”Unheimliche Verbindungen” består av åtta delprojekt om två veckor vardera: forskning, bild, skulptur, ljud, video, text, koreografi och produktion, och där ”palimpsesten” används som metod.’