Utbildningar i arkitektur

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ettåriga arkitekturutbildningar riktade till yrkesverksamma arkitekter, formgivare, stadsplanerare med masterexamen och andra med motsvarande kunskaper.

Sista ansökningsdag för aktuella kurser 2019 är den 8 maj, kl 13.00. Ansökan öppnar 8 april.