Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

Negotiating Artistic Values – Art and Architecture in the Public Sphere

Sista ansökningsdag är 8 maj, 13.00, och ansökan öppnar 8 april. Mer information på svenska kommer inom kort. This course …

Femårigt program i fri konst

Jag är Fucking Phoenix, Pelerin Brodrej. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2016/17. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

På vårt femåriga program har du stor frihet och eget ansvar att skapa och driva din egen utbildning. Studiegången utformas …

Masterprogrammet i fri konst

, David Klasson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt konstnärligt …

Decolonizing Architecture: displacement, migration and colonial heritage

Italian Ghosts, Venice Architectural Biennale, 2014, DAAR.

Nästa kurs i Decolonizing Architecture startar hösten 2019. Mer information kommer på hemsidan i mars. Sista ansökningsdag kommer vara 8 …

Restaureringskonst

Foto: Riksantikvarieämbetet, Östra Stallet

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

Verk av Victora Verseau
Verk av Victora Verseau

  Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Research-Lab:
Marvels and Catastrophes: Architecture and Cities and the Force of Nature

NewOrleans, 2006, Peter Lang

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Critical Images

The Syrian who wanted the Revolution, Abounaddara, 2016.

            Critical Images är en ettårig kurs på avancerad nivå som inbjuder deltagarna att bidra …

Composing / Public / Space

WITHIN @ Sharjah Biennial 11, 2013.

  September 2018 lanserar vi en ny praktikbaserad kurs på avancerad nivå med utbytbara teman varje läsår. Den första gästprofessorn/forskaren …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

    Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp …


Ladda mer