Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Planning India

20121220-nyheter_planning_india

www.planningindia.org

 

Planning India

Under åren 2010-2013 bedrev kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet handlade om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på en lokal indisk kontext med dess potentialer och möjligheter. Läs mer om samarbetet på Planning Indias hemsida:
www.planningindia.org

Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.

Kontaktpersoner för projektet på Kungl. Konsthögskolan:
Henrietta Palmer, professor i arkitektur henrietta.palmer@kkh.se
Cecilia Sagrén, lektor i restaureringskonst  cecilia.sagren@kkh.se