Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utställning: Artists as Independent Publishers

PAB book
Artists as Independent Publishers är ett samarbete mellan fem Europeiska konstakademier, grundad av Katrin von Maltzahn och Anna Lena von Helldorff från University of the Arts Bremen. Utställningen visar verk från 80 studenter som är verksamma inom området Artist’s books. Utställningen har tidigare visats vid Museum für Moderne Kunst Bremen och Bergen Academy of Art and Design.

Medverkande   
University of Arts, Bremen
Bergen Academy of Art and Design, Bergen
Royal Institute of Art, Stockholm
Royal College of Art, London
University of Applied Arts, Vienna


Datum: 29 September – 2 October. (Öppen för allmänheten från 30 september)
Öppettider: 11:00-17:00 dagligen
Adress: Mindepartementet, Slupkjulsvägen 26 C,  114 49 Stockholm
Inget inträde
För mer information, vänligen kontakta anna.eriksson@artandtheory.org