Utställningsytor

Kungl. Konsthögskolan har tre olika utställningsytor där studenterna har möjlighet att visa sina verk: Galleri Mejan, Mellanrummet och Rutiga golvet.