Vad är okunskap?

Projektledare: Sigrid Sandström, Medsökande: Gavin Morrison (2011-2015)

Vad är okunskap? är ett forskningsprojekt mellan konstnärer, filosofer, curatorer och teoretiker. Seminarieserier och workshops, där kreativa processers metodologi undersöks, kommer att till stor del hållas vid Kungl. Konsthögskolan. Projektet leds av professor Sigrid Sandström och Gavin Morrison, tillsammans med en internationell researchgrupp bestående av konstnärer, filosofer och teoretiker. Undersökningen fokuserar på hur okunskap kan ligga till grund för en filosofisk hållning samt dess förekomst som en oplanerad händelse eller strategisk metod inom konstnärliga processer.
Särskild tonvikt kommer att läggas på hur förståelsen av okunskap kan utgöra en medveten arbetsmetod. Projektet kommer att växa fram genom olika bidrag från researchgruppen i syfte att skapa konceptuell förståelse av okunskap samt ge insikter om dess faktiska konsekvenser. Forskningsresultaten kommer att presenteras i form av en utställning och publikation.’