Digitala media och fotografi

Digitala media och fotografi samlar ett brett område – analogt fotografi, digitalt mörkrum och bildbehandling, pre-press, print, webb till kommunikation via immateriella och publika domäner. Området länkar samman traditionell fotografisk bildproduktion med digitala utvidgade tekniker, uttryck och kommunikationsformer. [read_more title=”Läs mer”]
Om en bild ska publiceras på Internet, i tryckt media eller på en utställning är kännedom om digitala bildtekniker viktig. Digitala media och fotografi erbjuder sofistikerade verkstäder och programvaror för bildbehandling, scanning och print. Kurser och individuell handledning inom området, samt tät samverkan med övriga verkstäder och kompetenser, skapar förutsättningar för gränsöverskridande projekt.
Föreläsningar som relaterar till ämnet organiseras under läsåret.
Just nu ges kursen The Photographic Artist´s Book – Capture and Disseminate [/read_more]