Ljud- och videostudio

Ar_Parmacek_BA_KKH_2014-15

Ar Parmacek, student i fri konst (2015)


I Kungl. Konsthögskolans ljud- och videostudios kan studenterna arbeta med rörlig bild och ljud. Här förmedlas kunskap om filmskapande, animation, dramaturgi och klippning, samt att studenterna kan producera videoinstallationer med interaktiva element och/eller multikanallösningar, samt arbeta med ljudmixning, MIDI, sequencing och andra former av ljudinspelningar och postproduktion.

Kurser

I samband med läsårsstart ges introduktionskurser i användning av videokameror, klippning, färgkorrektur, komposition. Under samma period ges kurser i ljudmixning och postproduktion av ljud. Vid efterfrågan ges fördjupningskurser. Andra kurser inkluderar ljussättning för video, produktion av interaktiv video, video som realtidsmedia samt video för webben (HTML5 Video + Java script).
Under vårterminen hålls en serie med OpenLabs, endagskurser och visning av verkstäder. Ämnen som behandlas utgår från studenternas intressen. Vanligtvis ägnas tid åt mjukvara för visuella live-framträdanden (VJing) och videomappning, DaVinci Resolve för gradering och hårdvaruhacking (Digital Photo Frames för Video playout).
Under läsåret ges åtminstone en längre, konceptuell kurs, som undersöker specifika teman i relation till rörlig bild, sett genom ett prisma av filmteori, dramaturgi och semiotik. Under tidigare år har följande kurser getts: Propaganda and Film, Political Correctness 2.0 och Putting Religion & Revolution into Motion.

Undervisande personal

Mikael Beckman-Thoor, adjunkt i fri konst med inriktning mot video
Robert Brečević, adjunkt i fri konst med inriktning mot video
 

Utrustning

[indent_block]

  • Nio DV/HDV redigeringsstudios, fem av dem för längre projekt.
  • En välutrustad ljudstudio med plats för gruppinstruktioner.
  • Studenter kan låna all utrustning som behövs för filmande, inklusive portabla resekameror, större kameror, ställningar, DAT-recorders, MiniDisc, mikrofoner, ljusutrustning.[/indent_block]

Mjukvara

[indent_block]

  • Adobe Premiere, Adobe After Effects, Nuke (The Foundry), Cubase, Ableton och Pro Tools.[/indent_block]